Titanium värmeväxlare med rörföring typ 10 Hydro-Pro+ Premium