Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af denne hjemmeside er omhyggeligt udarbejdet og bliver løbende opdateret af MegaGroup Trade Holding B.V. og dennes dattervirksomheder (herunder Bosta, Bevo, Bevonordics, Norsup, Reber og Aquadrip) (herefter samlet benævnt: “MegaGroup”). Ikke desto mindre skal oplysningerne på hjemmesiden betragtes som generelle og uden garanti. De kan ikke erstattes af en særskilt detaljeret konsultation.

MegaGroup garanterer hverken, at oplysningerne på disse sider er aktuelle, nøjagtige og fuldstændige, eller, at siden konstant er tilgængelig. MegaGroup er under ingen omstændigheder og uden begrænsninger ansvarlig for indirekte tab eller følgetab eller skader, der opstår som følge af tab af data eller fortjeneste, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside.

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Inkluderingen af disse links betyder ikke nødvendigvis at MegaGroup anbefaler eller støtter indholdet og synspunkterne på disse hjemmesider. Indholdet af disse tredjeparts hjemmesider, som denne hjemmeside linker til, falder på ingen måde under MegaGroups ansvar. Så snart du bruger disse eksterne links, forlader du MegaGroups informationstilbud.