Czas dostawy i koszty transportu

Poniżej najdłuższy szacowany czas dostawy od daty złożenia zamówienia. Do zamówień złożonych po godzinie 12:00 należy doliczyć dodatkowy dzień roboczy.

  • Paczka 2-3 dni robocze
  • Paleta 4-5 dni roboczych
  • Niestandardowa 4-5 dni roboczych

Koszty wysyłki - Polska


Rodzaj przesyłki
Wartość zamówienia netto < 500zł
Wartość zamówienia netto 500zł – 1000zł
Wartość zamówienia netto > 1000zł
Paczka 35zł netto 50zł netto
Za darmo
Paleta
35zł netto
50zł netto
Za darmo
Gabaryt*
(na przykład rury 5 m)
Skontaktuj się Skontaktuj się Skontaktuj się

  • Wartość zamówienia powyżej 5000 zł netto (w którym są rury 5 metrowe) – dostawa na koszt firmy Bevo Sp. z o.o.

  • Wartość zamówienia poniżej kwoty 5000 zł netto (w którym są rury 5 metrowe)  – koszt transportu 400 zł netto
  • W innych przypadkach, obejmujących przesyłki niestandardowe, wymagane są indywidualne ustalenia z Działem Sprzedaży

*
  • paczka, która ze względu na swoje właściwości (m.in. kształty, wymiary, delikatną zawartość) nie może być sortowana za pomocą automatycznego sortera i/lub wymaga specjalnego traktowania w przewozie (sortowanie ręczne)
  • paczka, której maksymalna długość przekracza 175 cm
  • paczka, której waga gabarytowa jest większa niż 31.6 kg
  • paleta, gdzie towar wystaje poza jej obrys.

Pozostałe ważne informacje dotyczące dostawy


Kiedy Twoje zamówienie trafi do realizacji nie może być już zmienione.

Jeśli Twoje zamówienie obejmuje palety, przedmioty niestandardowe i paczki, otrzymasz osobne e-maile i dostawy dla każdej pozycji.

Nieudane dostawy z powodu zamkniętych lokali, braku sprzętu do rozładunku, niepełnych informacji o dostawie lub ograniczeń w dostępie mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.