Zrzeczenie się

Niniejsza strona internetowa prowadzona jest w sposób staranny i jest regularnie aktualizowana przez spółkę MegaGroup Trade Holding B.V. i jej jednostki zależne (takie jak Bosta, Bevo, Bevonordics, Norsup, Reber i Aquadrip), zwane dalej łącznie: „MegaGroup”. Mimo to informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są informacjami ogólnymi i nie wiążą się z nimi żadne gwarancje. Nie zastępują one kompleksowej konsultacji w poszczególnych sprawach.

MegaGroup nie gwarantuje aktualności, poprawności i kompletności informacji zawartych na swoich stronach ani nieprzerwanej dostępności strony internetowej. MegaGroup nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody następcze i pośrednie ani jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych bądź zysków będącej następstwem korzystania z niniejszej strony internetowej lub z nim związanej.

Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki do innych witryn internetowych. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku MegaGroup aprobuje bądź poleca treści i opinie znajdujące się na tych witrynach. Treści zawarte na witrynach internetowych podmiotów trzecich, do których odsyła niniejsza strona, wyłączone są w sposób zupełny z zakresu odpowiedzialności MegaGroup. Korzystając z linków zewnętrznych, opuszczają Państwo ofertę informacyjną MegaGroup.