Profec Kugelhahn PVC-U 20 mm Klebemuffe 16bar DN15 Grau type Safe 600 Viton